Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Epidemiologiya ixtisası ədəbiyyat

Epidemiologiya üzrə ədəbiyyat

 

 

1. Tağızadə T.Ə., Abuşov F.A., Ağayev İ.Ə.Epidemiologiyadan təcrubə məşğələlərinə dair metodiki tövsiyələr. Bakı, 1984

2. Tağızadə T.Ə. İzahlı epidemiologiya terminləri lüğəti. «Elm» nəhriyyatı, 1990

3. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и эпидемиология. Москва, 2004

4. Ющук Н.Д. Эпидемиология. Москва, 1993

5. Çobanov R.Ə., Jəlilova S.A. İnsan helmintozları. Bakı-Elm-1997

6. Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Москва, 1989

7. Çobanov R.Ə. İnsan protozoozları. Bakı, 2006

8. Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1983

9. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. Санкт-Петербург, 2006

10. Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998

11. Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991

12. Petrov R.V. İmmunologiya. Moskva, 1982

13. Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986

14. Н. Райт. Паразитарные болезни. Москва, 1985

15. Методические указания по зоологической работе. Москва: Информационно-издательский Центр Минздрава России, 2000 г., 96 с.

16. Наставление по эпиднадзору в природных очагах чумы Кавказа. Ставрополь, 1986 г., 72 с.

 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->