Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu

I Fəsil ümumi müddəalar

 

II Fəsil Azərbaycan Respublikasi əhalisinin sanitariya-epidemioloji salamatliğinin təmin edilməsində vətəndaşlarin, dövlət orqanlarinin, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatlarin və idarələrin hüquqlari

 

Maddə 9. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının məhkəmə vasitəsilə müdafiəsi Dövlət idarəetmə orqanlarının və vəzifəli şəxslərin, vətəndaşların bu Qanunun 5-8-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hüquqlarına toxunan qərarlarından və hərəkətlərindən vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq bilavasitə ali dövlət idarəetmə orqanlarına və ya məhkəməyə şikayət edə bilərlər.

 

 

III Fəsilsanitariya-epidemioloji salamatliğin təmin edilməsi sahəsində dövlət orqanlarinin, ictimai birliklərin, müəssisələrin, təşkilatlarin, idarələrin, vəzifəli şəxslərin və vətəndaşlarin vəzifələri

 

IV Fəsil Azərbaycan Respublikasinda Dövlət Sanitariya Nəzarətinin Təşkili

 

V Fəsil Azərbaycan Respublikasinin Dövlət Sanitariya-Epidemioloji Xidməti

 

VI Fəsil Azərbaycan Respublikasinin Sanitariya Qanunvericiliyini Pozmağa Görə Məsuliyyət

 

VII Fəsil Beynəlxalq MüqavilələrƏbülfəz ELÇİBƏY

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bakı şəhəri, 10 noyabr 1992-ci il

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->